Online training
Study from your own home
MOODLE - ONLINE PLATFORM
Interactive method for online presentations
Welcome to Harmony
Professional education center
Distance learning
Language training
College

ГРАФИК ИЗПИТИ - ХАРМОНИЯ 1

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ В ЦПО КЪМ „ХАРМОНИЯ 1“ ООД

Във връзка с мерките на Националния оперативен щаб и на Правителството на Република България, в съответствие с препоръките на РЗИ поради възникналите извънредни обстоятелства, с цел предпазване от разпространение на коронавирус, както и по указание на НАПОО, през месец март и месец април няма да бъдат провеждани изпити за придобиване на професионална квалификация в ЦПО към „Хармония 1“ ООД, поради отпадането им от утвърдения график със Заповед № РД – 08–14/04.03.2020 г. на Председателя на НАПОО