Промоционални предложения

 

ПРОМОЦИОНАЛНИ  ДИСТАНЦИОННИ  ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ПРИ УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ СЕ ИЗДАВА СЕРТИФИКАТ ПО ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА

Срок на обучение - 3 месеца на ниво;

Стартиране на групи от 01.11. 2017 год.;

Записване до 31.10.2017 год.;

Разгледайте нашата платформа за обучение: http://remote.harmonia1.com/

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ПО ЕЗИК - ТУК

Преди да изпратите документите, проверете за свободни места:

Учебен отдел: тел.02 / 955 98 06 GSM: 0889 865 000
понеделник до петък – 9:00 ч. – 17:00 ч.

гр. София, жк Овча купел, ул. Монтевидео 21 /зад НБУ/

151 училище, сграда 2, ет.1 Пощенски Код: 1618

ПРОМОЦИОНАЛНИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ПО:

АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ИСПАНСКИ, ГРЪЦКИ И РУСКИ ЕЗИК

НИВО А1 – 70 лв.

НИВО А2 – 70 лв.

НИВО В1 – 70 лв.

НИВО В2- 150 лв.

НИВО С1- 150 лв.

НИВО С2- 150 лв.

НИВА В ПАКЕТ:

ПАКЕТ ЗА НИВА А1+А2 – 90 лв.

ПАКЕТ ЗА НИВА А2+В1 – 90 лв.

ПАКЕТ ОТ НИВА А1+А2+B1 – 105 лв.

ПАКЕТ ОТ НИВА В2+С1+С2 – 205 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

 • НИВО А1 – видео уроци, учебник, 10 видео консултации (в реално време с преподавател или запис), тест;

 • НИВО А2 – видео уроци, учебник, 10 видео консултации (в реално време с преподавател или запис), тест;

 • НИВО В1 – видео уроци, учебник, 10 видео консултации (в реално време с преподавател или запис), тест;

 • НИВО В2 – 10 видео урока, упражнения, тест;

 • НИВО С1 – 10 видео урока, упражнения, тест;

 • НИВО С2 – 10 видео урока, упражнения, тест;

ПРОМОЦИОНАЛНИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ПО:

ФРЕНСКИ, ИТАЛИАНСКИ И ТУРСКИ ЕЗИК

НИВО А1 – 70 лв.

НИВО А2 – 70 лв.

НИВО В1 – 70 лв.

НИВА В ПАКЕТ:

ПАКЕТ ЗА НИВА А1+А2 – 90 лв.

ПАКЕТ ЗА НИВА А2+В1 – 90 лв.

ПАКЕТ ОТ НИВА А1+А2+B1 – 105 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

 • НИВО А1 – учебник, учебна тетрадка, 10 видео консултации (в реално време с преподавател или запис), тест;

 • НИВО А2 – учебник, учебна тетрадка, 10 видео консултации (в реално време с преподавател или запис), тест;

 • НИВО В1 – учебник, учебна тетрадка, 10 видео консултации (в реално време с преподавател или запис), тест;

ВАЖНО:

Когато е посочено, че ще се провежда видео консултация в реално време се има в предвид следното:

При по-малко от 10 записани лица, курсистите заявили желание за обучение ще имат достъп до направени записи на видео консултации, при записани 10 или повече лица всички курсисти заявили желание за обучение по съответния език ще имат възможност да участват във видео консултации в реално време с преподавател.

Видео консултациите се записват и достъпът до тях е осигурен през целия период на обучение.

ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ: http://remote.harmonia1.com/

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ПО ЕЗИК - ТУК

Преди да изпратите документите, проверете за свободни места:

Учебен отдел: тел.02 / 955 98 06 GSM: 0889 865 000
понеделник до петък – 9:00 ч. – 17:00 ч.

гр. София, жк Овча купел, ул. Монтевидео 21 /зад НБУ/

151 училище, сграда 2, ет.1 Пощенски Код: 1618


ПРОМОЦИОНАЛНИ ДИСТАНЦИОННИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ПО ПРОФЕСИЯ - ТУК

Вижте нашата платформа MOODLE за дистанционно обучение - ТУК

Преди да изпратите документите, проверете за свободни места:

Учебен отдел: тел.02 / 955 98 06 GSM: 0889 865 000
понеделник до петък – 9:00 ч. – 17:,00 ч.

гр. София, жк Овча купел, ул. Монтевидео 21 /зад НБУ/

151 училище, сграда 2, ет.1 Пощенски Код: 1618

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

По теория лицата се обучават през платформа за дистанционно обучение MOODLE. В платформата са на разположение лекции по всички предмети от предвидения учебен план.

Всеки предмет завършва с решаването на тест, който генерира оценка. Тестовете се решават когато курсистите се чувстват подготвени, но в рамките на периода на обучение.

По практика лицата се обучават в база за практическо обучение предоставена от тях и одобрена от нашия Център за професионално обучение. След одобрение на базата се сключва договор за съвместна дейност с конкретната организация.

След приключване на практиката, организацията предоставя на Центъра документ, който удостоверява, че лицето е посещавало практика /служебна бележка/.

Обучението приключва след успешно решени тестове и полагане на държавен изпит по теория и практика.

ДИСТАНЦИОННИТЕ КУРСОВЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРЕЗ ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ MOODLE.

Всички успешно завършили курсисти получават:

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ВСЕКИ МЕСЕЦ ИМА СТАРТИРАЩИ ОБУЧЕНИЯ

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ПО ПРОФЕСИЯ - ТУК

ЦЕНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

 • За лица, които работят в тази сфера, в която ще им протече обучението се препоръчва Цена 1 /без видео консултации/

 • За лица, които не работят в тази сфера , в която ще протече обучението се препоръчва Цена 2 / с видео консултации/

 • Таксите  могат да се заплатят на две части /половината в началото на обучението, другата половина в края на обучението.

 • Обучаемото лице само избира за коя от посочените цени да се запише за обучение.