Рейтинг:
Average: 5 (9 votes)

Изисквани документи при записване в курс за професионално обучение:

  • Копие от вносна бележка за платена такса за обучение, ако таксата е внесена по банков път.

  • Документ за самоличност

  • Попълнени – ЛИЧЕН КАРТОН , ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ

Може да ги изтеглите от ТУК

За част от професия може да ги изтеглите от ТУК


Други необходими документи, които следва да бъдат представени при записване в курс:

  • Копие от завършено средно или висше образование

  • Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидата

  • Три актуални снимки


Изисквания към кандидатите за обучение:

  • Навършени 16 години

  • Завършено средно или висше образование, клас от средното образование или завършен най-малко шести клас

  • Добро физическо състояние, позволяващо практикуването на желаната специалност


Резервиране на място в курс за обучение 

  • Можете да резервирате вашето място в курс като внесете таксата за обучение в Овча купел І, ул.”Монтевидео”21, НСОУ “София, сграда -2,ет.1, “Хармония 1”ООД или по разплащателната сметка на “Хармония1”ООД:IBAN: BG97UNCR96601028015507, BIC: UNCRBGSF, "Уникредит Булбанк"АД,основание: Такса за обучение.


Преди да пратите документите, моля проверете за начални дати и свободни места: Любомир Ценов - GSM:0898 216 923

Tags: documents
Undefined