Alt

В периода на обучението ще бъдат изучавани предмети , съгласно изискванията на НАПОО...

Прочети повече
Alt

Започва нова група за специалност Очна оптика.

Прочети повече
Alt

В периода на обучението ще бъдат изучавани предмети, съгласно изискванията на НАПОО. /подробна програма може да видите в сайта на „Учебни планове и специалности“/

Прочети повече
Център за професионално обучение "Хармония" Автотранспортна техника

В периода на обучението ще бъдат изучавани предмети , съгласно изискванията на НАПОО./подробна програма може да видите в сайта на „Учебни планове и специалности“ /

Прочети повече
Alt

В периода на обучението ще бъдат изучавани предмети , съгласно изискванията на НАПОО./подробна програма може да видите в сайта на „Учебни планове и специалности“ /

Прочети повече
ЦПО Хармония Бижутер, Ваучери, Обучение

В периода на обучението ще бъдат изучавани предмети , съгласно изискванията на НАПОО./подробна програма може да видите в сайта на „Учебни планове и специалности“ /

Прочети повече
Alt

В периода на обучението ще бъдат изучавани предмети , съгласно изискванията на НАПОО./подробна програма може да видите в сайта на „Учебни планове и специалности“ /

Прочети повече
Център за професионално обучение "Хармония" Строител-монтажник, специалност: Изолации в строителството.

На 04.04.2016 г. започва обучение на нова група по професия: Строител-монтажник, специалност: Изолации в строителството.

Прочети повече
Център за професионално обучение "Хармония"Оперативно счетоводство

На 04.03.2016г. започва нова група за специалност Оперативно счетоводство.

Прочети повече
Център за професионално обучение "Хармония" Очна Оптика

На 04.02.2016г. започва нова група за специалност Очна оптика.

Прочети повече