Alt Oткриваща среща на проект „DiVET” (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media) с участието от българска страна на „Хармония 1“ ООД

В гр. Атина, Гърция се проведе откриваща среща на проект „DiVET” (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media)  с участието от българска страна на „Хармония 1“ ООД и БТПП

Прочети повече
Alt Нов разширен прием на заявления за обучения с ваучери на заети лица

От понеделник, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Прочети повече
Alt Важно Съобщение

Промяна на работното време

Прочети повече
Alt 28 184 работещи получават шанс да повишат квалификацията си чрез процедура „Обучения за заети лица“ на ОП РЧР

378 договора с работодатели се очаква да бъдат сключени по процедура „Обучения за заети лица“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Прочети повече
Alt Подарък Ваучери за Обучение

  ЦПО Хармония предлага ваучериваучер за обучение за подърък.

Прочети повече
Alt Стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”...

Прочети повече
Alt Започва нова програма за обучение с ваучери

Тя обаче изключва висшистите и дистанционното обучение

Прочети повече
Alt Видео и снимки от учредяването на НАЦПО

На 22 април премина учредително събрание на Национална Ас

Прочети повече
Alt Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”

Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...

Прочети повече
Alt Учредително събрание на Национална Асоциация на Центровете за професионално обучение (НАЦПО)

Учредително събрание на Национална Асоциация на Центровете за професионално обучение (НАЦПО)

Прочети повече