Център за Професионално Обучение към „Хармония 1”ООД  е с придобита Лицензия № на НАПОО 200812729 от 18.03.2009 г.

До 2018 година е вече със седем лицензии , даващи правото на организацията да обучава професионално по 361 специалности.

От януари 2010г. ЦПО към „Хармония“ 1 ООД има сключено споразумение с Агенция по заетостта за доставчик на обучение по всички лицензирани от нея професии за професионално обучение, като са обучени над 2500 души по някои от следните професии:

ВИЖТЕ ВСИЧКИ ЛИЦЕНЗИРАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ


От януари 2010г. ЦПО към „Хармония“ 1 ООД има сключено споразумение с Агенция по заетостта за доставчик на обучение по всички изброени езикови обучения

Английски език А1, А2, В1

Немски език А1, А2, В1

Френски език А1, А2, В1

Испански език А1, А2, В1

Гръцки език А1, А2, В1

Италиански език А1, А2, В1

Турски език А1, А2, В1

Руски език А1, А2, В1

Китайски език А1, А2, В1

От януари 2010г. ЦПО към „Хармония“ 1 ООД има сключено споразумение с Агенция по заетостта за доставчик на обучение по всички изброени ключови компетентности

Компютърно обучение - Word, Excel, Power Point, Internet

Работа с Internet и MS Power Point. Защита на информацията

Работа с MS Word

Работа с MS Excel

Общуване и комуникация

Умения за работа в условия на стрес

Умения за работа в екип

Ефективно управление на времето

Управление на конфликти

Лидерски умения

Предприемачество

Мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда


ЦПО „Хармония”  провежда ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

САМО ЧРЕЗ ИЗПИТ (без да е необходимо да посещавате курс) за валидиране (проверка) на знанията, съгласно чл. 40 от ЗПОО можете да получите:

СВИДЕТЕЛСТВО (за цялостен курс) или

УДОСТОВЕРЕНИЕ (за част от професията)

Забележка: кандидата за свидетелство трябва да е работил минимум 6 месеца по избраната от него професия и това да е отразено в трудовата му книжка.


Линцезии за професии / специалности


Лиценз за езикови обучения: 

От януари 2010г. ЦПО към „Хармония“ 1 ООД има сключено споразумение с Агенция по заетостта за доставчик на обучение по всички разрешени  ключови компетентности.

 Чуждоезиково обучение

 • Английски език А1, А2, В1, B2, C1 , C2
 • Немски език А1, А2, В1, B2, C1 , C2
 • Френски език А1, А2, В1, B2, C1 , C2
 • Испански език А1, А2, В1, B2, C1 , C2
 • Гръцки език А1, А2, В1, B2, C1 , C2
 • Италиански език А1, А2, В1, B2, C1 , C2
 • Турски език А1, А2, В1, B2, C1 , C2
 • Руски език А1, А2, В1, B2, C1 , C2
 • Китайски език А1, А2, В1, B2, C1 , C2

Лиценз за ключови компетентности: 

От януари 2010г. ЦПО към „Хармония“ 1 ООД има сключено споразумение с Агенция по заетостта за доставчик на обучение по всички разрешени  ключови компетентности.

 • Компютърно обучениеWord, Excel, Power Point, Internet
 • Работа с Internet и MS Power Point. Защита на информацията
 • Работа с MS Word
 • Работа с MS Excel
 • Общуване и комуникация
 • Умения за работа в условия на стрес
 • Умения за работа в екип
 • Ефективно управление на времето
 • Управление на конфликти
 • Лидерски умения
 • Предприемачество
 • Мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда