Рейтинг: 
Average: 4.8 (22 votes)

 

ДИСТАНЦИОННИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ПО ПРОФЕСИЯ - ТУК

 

Преди да изпратите документите, проверете за свободни места:

Център за езиково обучение Хармония

гр. София, жк Овча купел, ул. Монтевидео 21 /зад НБУ/

151 училище, сграда 2, ет.1 Пощенски Код:1618

Учебен отдел: тел.02 / 955 98 06 GSM:0889 865 000
понеделник до петък – 9:00 ч. – 17:00 ч.

Електронна поща:harmonia1@abv.bg

Уеб сайт : www.harmonia1.com

Вижте нашата платформа MOODLE за дистанционно обучение - ТУК

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

По теория лицата се обучават през платформа за дистанционно обучение MOODLE. В платформата са на разположение лекции по всички предмети от предвидения учебен план.

Всеки предмет завършва с решаването на тест, който генерира оценка. Тестовете се решават когато курсистите се чувстват подготвени, но в рамките на периода на обучение.

По практика лицата се обучават в база за практическо обучение предоставена от тях и одобрена от нашия Център за професионално обучение. След одобрение на базата се сключва договор за съвместна дейност с конкретната организация.

След приключване на практиката, организацията предоставя на Центъра документ, който удостоверява, че лицето е посещавало практика /служебна бележка/.

Обучението приключва след успешно решени тестове и полагане на държавен изпит по теория и практика.

ДИСТАНЦИОННИТЕ КУРСОВЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПРЕЗ ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ MOODLE.

Всички успешно завършили курсисти получават:

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ВСЕКИ МЕСЕЦ ИМА СТАРТИРАЩИ ОБУЧЕНИЯ

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ПО ПРОФЕСИЯ - ТУК

ЦЕНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

  • За лица, които работят в тази сфера, в която ще им протече обучението се препоръчва Цена 1 /без видео консултации/

  • За лица, които не работят в тази сфера , в която ще протече обучението се препоръчва Цена 2 / с видео консултации/

  • Таксите  могат да се заплатят на две части /половината в началото на обучението, другата половина в края на обучението.

  • Обучаемото лице само избира за коя от посочените цени да се запише за обучение.