Рейтинг:

 

ЦЕНИ

Присъствени, смесени и дистанционни обучения.

 • 15 лв. на час групово
 • 30 лв. на час- индивидуално

 • Компютърно обучение - Word, Excel, Power Point, Internet

 • Работа с Internet и MS Power Point. Защита на информацията

 • Работа с MS Word

 • Работа с MS Excel

 • Общуване и комуникация

 • Умения за работа в условия на стрес

 • Умения за работа в екип

 • Ефективно управление на времето

 • Управление на конфликти

 • Лидерски умения

 • Предприемачество

 • Мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда