Рейтинг: 
Average: 4.7 (19 votes)

Всички лицензирани професии и специалности на ЦПО "Хармония"


Код

Професия

Код

Специалност

  Степен

212050

Танцьор

2120501

Български танци

3

 

 

2120502

Модерен танц

3

213020

Фотограф

2130201

Фотография 

3

213030

Полиграфист

2130301

Полиграфия

3

213050

Компютърен аниматор

2130501

Компютърна анимация

3

213060

Компютърен график

2130601

Компютърна графика

3

213070

Графичен дизайнер

2130701

Графичен дизайн

3

213080

Музикален оформител

2130801

Музикално оформление

3

213150

Дисководещ

2131501

Водещ на музикални артистични събития

3

214010

Дизайнер

2140106

Интериорен дизайн

3

 

 

2140108

Моден дизайн

3

 

 

2140109

Пространствен дизайн

3

 

 

2140110

Промишлен дизайн 

3

 

 

2140112

Рекламна графика

3

215030

Бижутер

2150301

Бижутерия

2

215040

Дърворезбар

2150401

Дърворезбарство

2

322010

Библиотекар

3220101

Библиотекознание  

3

341020

Продавач - консултант

3410201

Продавач- консултант

2

341030

Брокер

3410301

Недвижими имоти

3

341040

Търговски Представител

3410401

Търговия на едро и дребно

3

342020

Сътрудник в маркетингови дейности

3420201

Маркетингови проучвания

2

343010

Финансист

3430101

Банково дело

3

 

 

3430102

Застрахователно и осигурително дело

3

343020

Финансов отчетник

3430201

Финансова отчетност

2

344020

Данъчен и митнически посредник

3440201

Митническа и данъчна администрация

3

 

 

3440202

Митническо и данъчно обслужване

2

344030

Оперативен счетоводител

3440301

Оперативно счетоводство

3

345040

Сътрудник в бизнес услуги

3450401

Бизнес услуги

2

345050

Сътрудник в малък и среден бизнес

3450501

Малък и среден бизнес

2

345060

Касиер

3450601

Касиер

1

345070

Калкулант

3450701

Калкулант

1

345080

Снабдител

3450801

Снабдител

1

345120

Икономист

3451201

Индустрия

3

 

 

3451202

Търговия

3

 

 

3451203

Земеделско стопанство

3

 

 

3451204

Икономика и мениджмънт

3

 

 

3451205

Горско стопанство

3

346010

Офис  мениджър

3460101

Бизнес администрация

3

346020

Офис – секретар

3460201

Административно обслужване

2

346030

Деловодител

3460301

Деловодство и архив

1

347010

Сътрудник по управление на индустриални отношения

3470101

Индустриални отношения

3

481010

Програмист

4810101

Програмно осигуряване

2

481020

Системен програмист

4810201

Системно програмиране

3

482010

Икономист-информатик

4820101

Икономическа информатика

3

482020

Оператор инф. осигуряване

4820201

Икономическо информационно осигуряване

2

482030

Оператор на компютър

4820301

Текстообработване

1

482040

Организатор  интернет приложения

4820401

Електронна търговия

3

521010

Машинен техник

5210103

Машини и съоръжения в металургията

3

 

 

5210113

Машини и съоръжения за заваряване

3

 

 

5210117

Технология на машиностроенето 

3

521030

Машинен оператор

5210301

Металорежещи машини

2

 

 

5210303

Машини и съоръжения за заваряване

2

521040

Машинен монтьор

5210403

Машини и съоръжения в металургията  

2

 

 

5210414

Металообработващи машини

2

521070

Техник -металург

5210701

Металургия на черните метали

3

 

 

5210702

Металургия на цветните метали

3

521080

Оператор в металургията

5210801

Металургия на черните метали

2

 

 

5210802

Металургия на цветните метали   

2

521090

Заварчик

5210901

Заваряване

1

521100

Стругар

5211001

Стругарство   

1

521110

Шлосер

5211101

Шлосерство

1

522010

Електротехник

5220101

Електрически машини и апарати

3

 

 

5220102

Електроенергетика

3

 

 

5220103

Електрообзавеждане на производството

3

 

 

5220109

Електрически инсталации

3

 

 

5220110

Електродомакинска техника

3

522020

Електромонтьор

5220201

Електрически машини и апарати

2

 

 

5220204

Електрообзавеждане на производството

2

 

 

5220210

Електрически инсталации

2

 

 

5220211

Електродомакинска техника

2

 

 

5220212

Електроенергетика

2

522030

Техник на енергийни съоръжения и инсталации

5220301

Топлоенергетика

3

 

 

5220303

Хидроенергетика

3

 

 

5220308

Възобновяеми енергийни източници

3

522040

Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

5220401

Топлоенергетика

2

 

 

5220403

Хидроенергетика  

2

 

 

5220408

Възобновяеми енергийни източници

2

 

 

5220409

Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна 

2

522050

Оператор на парни и водогрейни съоръжения

5220501

Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения  

2

523010

Техник по комуникационни системи

5230101

Радио и телевизионна техника

3

 

 

5230102

Телекомуникационни системи

3

 

 

5230103

Радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи

3

 

 

5230104

Кинотехника, аудио и видеосистеми

3

 

 

5230105

Оптически комуникационни системи

3

523020

Монтьор по комуникационни системи

5230201

Радио и телевизионна техника 

2

 

 

5230202

Телекомуникационни системи

2

 

 

5230203

Радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи

2

 

 

5230204

Кинотехника, аудио и видеосистеми

2

 

 

5230205

Оптически комуникационни системи

2

523050

Техник на компютърни системи

5230501

Компютърна техника и технологии

3

 

 

   5230502

Компютърни мрежи

3

523060

Монтьор на компютърни системи

5230601

Компютърна техника и технологии

2

 

 

5230602

Компютърни мрежи

2

523070

Техник по автоматизация  

5230701

Автоматизация на непрекъснати производства   

3

523080

Монтьор по автоматизация

5230801

Автоматизирани системи

2

525010

Техник по транспортна техника

5250101

Автотранспортна техника

3

 

 

5250102

Пътно - строителна техника

3

 

 

5250103

Автомобилна мехатроника

3

525020

Монтьор на транспортна техника

5250201

Автотранспортна техника

2

 

 

5250202

Пътностроителна техника 

2

525050

Техник по подемно - транспортна техника

5250501

Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

3

 

 

5250502

Подемно - транспортна техника с електрозадвижване  

3

525060

Монтьор на подемно - транспортна техника

5250601

Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

2

 

 

5250602

Подемно - транспортна техника с електрозадвижване

2

541010

Техник - технолог в  хранително - вкусовата промишленост

5410106

Производство на алкохолни и безалкохолни напитки 

3

541020

Оператор в хранително - вкусовата промишленост

5410205

Производство на алкохолни и безалкохолни напитки

2

541030

Хлебар – сладкар

5410301

Производство на хляб и хлебни изделия

2

 

 

5410302

Производство на сладкарски изделия

2

 

 

5410303

Декорация на сладкарски изделия

2

542040

Моделиер - технолог на облекло

5420401

Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил  

3

542050

Оператор в производството на облекло

5420501

Производство на облекло от текстил 

2

542090

Работник в производство на облекло

5420901

Производство на облекло

1

542110

Шивач

5421101

Шивачество

1

542130

Килимар

5421301

Ръчно изработване на килими 

1

 

 

5421302

Ръчно изработване на гоблени, губери, козяци

1

542140

Плетач

5421401

Ръчно художествено плетиво

1

 

 

5421402

Плетач на настолна плетачна машина

1

542150

Бродировач

5421501

Бродерия

1

543010

Техник - технолог в дървообработването

5430101

Мебелно производство

3

 

 

5430104

Реставрация на стилни мебели и дограма  

3

 

 

5430106

Тапицерство и декораторство

3

 

 

5430107

Производство на врати и прозорци

3

 

 

5430109

Дърворезни и амбалажни производства

3

 

 

5430110

Производство на плочи и слоиста дървесина

3

 

 

5430111

Производство на строителни изделия от дървесина

3

543020

Оператор в дървообработването

5430201

Производство на мебели

2

 

 

5430202

Производство на врати и прозорци

2

 

 

5430203

Производство на тапицирани изделия

2

 

 

5430205

Моделчество и дървостругарство

2

 

 

5430206

Дърворезно, амбалажно и паркетно производство

2

 

 

5430207

Производство на дървесни плочи

2

 

 

5430209

Производство на дървени детски играчки

2

543090

Работник в дървообработването

5430901

Производство на фасонирани материали 

1

 

 

5430902

Производство на тапицирани изделия   

1

 

 

5430903

Производство на бъчви 

1

 

 

5430904

Производство на плетени изделия от дървесина   

1

 

 

5430905

Производство на врати и прозорци  

1

 

 

5430906

Производство на мебели

1

543100

Организатор в дървообработването и производството на мебели

5431001

Мебелно производство   

3

 

 

5431002

Дървообработване

3

581010

Геодезист

5810101

Геодезия 

3

582010

Строителен техник

5820101

Строителство и архитектура 

3

 

 

5820103

Водно строителство

3

 

 

5820104

Транспортно строителство

3

582030

Строител

5820302

Кофражи

2

 

 

5820303

Армировка и бетон

2

 

 

5820304

Зидария

2

 

 

5820305

Мазилки и шпакловки

2

 

 

5820306

Вътрешни облицовки и настилки

2

 

 

5820307

Външни облицовки и настилки

2

 

 

5820309

Бояджийски работи

2

 

 

5820310

Строително дърводелство

2

 

 

5820311

Строително тенекеджийство

2

 

 

5820312

Покриви

2

582040

Строител - монтажник

5820401

Стоманобетонни конструкции

2

 

 

5820402

Метални конструкции

2

 

 

5820403

Сухо строителство

2

 

 

5820404

Дограма и стъклопоставяне

2

 

 

5820405

Изолации в строителството

2

582050

Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

5820501

Вътрешни ВиК мрежи

2

 

 

5820502

Външни ВиК мрежи

2

582060

Пътен строител

5820601

Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях

2

582080

Помощник в строителството

5820801

Основни и довършителни работи   

1

582090

Помощник пътен строител

5820901

Пътища, магистрали и съоръжения  

1

621010

Техник- растениевъд

6210101

Полевъдство

3

 

 

6210102

Зеленчукопроизводство

3

 

 

6210103

Трайни насаждения

3

 

 

6210104

Селекция и семепроизводство  

3

 

 

6210105

Тютюнопроизводство

3

 

 

6210106

Гъбопроизводство

3

 

 

6210107

Растителна защита и агрохимия  

3

621020

Техник в лозаровинарството

6210201

Лозаровинарство

3

621030

Растениевъд

6210302

Полевъдство

2

 

 

6210303

Зеленчукопроизводство

2

 

 

6210304

Трайни насаждения

2

 

 

6210305

Селекция и семепроизводство   

2

 

 

6210306

Тютюнопроизводство

2

 

 

6210307

Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури  

2

 

 

6210308

Растителна защита

2

621040

Техник- животновъд

6210401

Говедовъдство

3

 

 

6210402

Овцевъдство

3

 

 

6210403

Свиневъдство

3

 

 

6210404

Птицевъдство

3

 

 

6210405

Зайцевъдство 

3

 

 

6210406

Пчеларство и бубарство

3

 

 

6210407

Коневъдство и конна езда  

3

621050

Животновъд

6210502

Говедовъдство

2

 

 

6210503

Овцевъдство

2

 

 

6210504

Свиневъдство

2

 

 

6210505

Птицевъдство

2

 

 

6210506

Зайцевъдство

2

 

 

6210507

Пчеларство

2

 

 

6210508

Коневъдство и конна езда 

2

621060

Фермер

6210601

Земеделец

2

 

 

6210602

Производител на селскостопанска продукция

3

621070

Техник на селскостопанска техника

6210701

Механизация на селското стопанство 

3

621080

Монтьор на селскостопанска техника

6210801

Механизация на селското стопанство 

2

621090

Лозаровинар

6210901

Лозаровинарство 

2

621140

Агроеколог

6211401

Агроекология

3

622010

Техник - озеленител

6220101

Цветарство

3

 

 

6220102

Парково строителство и озеленяване

3

622020

Озеленител

6220201

Цветарство

2

 

 

6220202

Парково строителство и озеленяване

2

622030

Работник в озеленяването

6220301

Озеленяване и цветарство

1

623010

Техник- лесовъд

6230101

Горско и ловно стопанство

3

 

 

6230102

Горско стопанство и дърводобив  

3

623020

Техник - механизатор

6230201

Механизация на горското стопанство

3

623030

Механизатор на горска техника

6230301

Механизация на горското стопанство

2

623040

Лесовъд

6230401

Горско стопанство

2

623050

Дивечовъд

6230501

Горско и ловно стопанство

2

624010

Техник - рибовъд

6240101

Рибовъдство   

3

624020

Техник по промишлен риболов и аквакултури

6240201

Промишлен риболов и аквакултури 

3

624030

Рибовъд

6240301

Рибовъдство

2

624040

Работник в рибовъдството

6240401

Рибовъдство  

1

640010

Ветеринарен техник

6400101

Ветеринарен техник

3

640020

Ветеринарен лаборант

6400201

Ветеринарен лаборант

3

723010

Здравен асистент

7230101

Здравни грижи

3

723020 

Болногледач

7230201

Здравни грижи

2

724010

Асистент на лекар по дентална медицина

7240101

Асистент на лекар по дентална медицина

3

725010

Техник по очна оптика

7250101

Очна оптика

3

762010

Посредник на трудовата борса

7620101

Посредник на трудовата борса

3

762020

Сътрудник социални дейности

7620201

Социална работа с деца и семейства в риск

3

 

 

7620202

Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хр.заболявания

3

762030

Помощник -възпитател

7620301

Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца

3

762040

8Социален Асистент

7620401

Подпомагане на деца 

2

 

 

7620402

Подпомагане на възрастни

2

762060

Приемен родител

7620601

Осигуряване на приемна грижа

2

811010

Хотелиер

8110101

Организация на хотелиерството

3

 

 

8110103

Организация на дейностите в места за настаняване

2

811020

Администратор в хотелиерството

8110201

Организация на обслужването в хотелиерството

3

811030

Камериер

8110301

Хотелиерство

1

811040

Портиер- пиколо

8110401

Хотелиерство

1

811060

Ресторантьор

8110602

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

3

 

 

8110603

Кетеринг

3

811070

Готвач

8110701

Производство на кулинарни изделия и напитки

2

811080

Сервитьор – барман

8110801

Обслужване на заведения в общественото хранене  

2

811090

Работник в заведенията за хранене и развлечения

8110901

 

Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечение

1

 

 

8110902

Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечение

1

812010

Организатор на туристическа агентска дейност

8120101

Организация на туризма и свободното време

3

 

 

8120102

Селски туризъм

3

812020

Планински водач

8120201

Туризъм

3

812030

Екскурзовод

8120302

Екскурзоводско обслужване

3

812040

Аниматор в туризма

8120402

Туристическа анимация

3

813010

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

8130101

Спортно-туристическа дейност

3

813080

Организатор на спортни прояви и първенства

8130801

Организация на спортни прояви и първенства  

3

813090

Помощник- инструктор по фитнес

8130901

Фитнес

3

813100

Помощник- треньор

8131001

Спорт

3

815010

Фризьор

8150101

Фризьорство

2

 

 

8150102

Организация и технология на Фризьорските услуги

3

815020

Козметик

8150201

Козметика

2

 

 

8150202

Организация и технология на Козметичните услуги

3

815030

Маникюрист-педикюрист

8150301

Маникюр, педикюр и ноктопластика

2

 

 

8150302

Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност

3

840070

Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

8400701

Експлоатация на автомобилния транспорт

3

840090

Водач на МПС за обществен превоз

8400901

Вътрешни и международни превози на пътници 

1

 

 

8400902

Вътрешни и международни превози на товари

1

840100

Куриер

8401001

Логистика на товари и услуги

2

861010

Охранител

8610101

Банкова охрана и инкасова дейност

3

 

 

8610102

Лична охрана

3

 

 

8610103

Физическа охрана на обекти

3

861020

Спасител при бедствия аварии и катастрофи

8610201

Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи

3