Рейтинг:
Ефективно управление на времето
Компютърно обучение
Word, Excel, Power Point, Internet

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ >>

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ >>
Лидерски умения
Мотивационно обучение за
активно поведение на пазара на труда


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ >>


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ >>
Общуване и комуникация
Предприемачество

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ >>

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ >>
Работа с InternetMS и Power point
Защита на информацията
 
Работа с MS excel

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ >>

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ >>
 
Работа с MS WORD
 
Умение за работа в екип

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ >>

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ >>
 
Умения за работа в условията на стрес
 
Управление на конфликти

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ >>

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ >>