Рейтинг:

 

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОВЕДЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ:
 

  • При приключването на обучение за част от професия и успешно положен изпит (част теория и част практика) се издава Удостоверение за професионално обучение с номенклатурен № 3-37 на МОН.
  • Със Свидетелството за професионална квалификация, номенклатурен № 3-54 на МОН се присъжда степен на професионална квалификация. Издава се след проведено обучение по цялата професия/специалност (пълен курс), успешно положени изпити по учебния план, както  и успешно положен държавен изпит (част теория и част практика).

Формата и съдържанието на документите е съгласно определеното в държавния образователен стандарт за информацията и документите.

Двата вида документи се публикуват в Регистъра на издадените документи, който НАПОО поддържа.

 

***Повече за издаваните документи може да откриете на сайта на НАПОО ТУК >>,  а графичният дизайн и реквизитите на документите ще откриете ТУК >>