Рейтинг:

 

Всеки успешно завършил курса на обучение получава сертификат удостоверяващ на знанията по конкретната ключова компетентност.