Рейтинг: 
Average: 4.6 (18 votes)

Център за Професионално Обучение ХАРМОНИЯ предлага САМО дистанционна форма  на обучение.

Английски език

 • А1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути
 • А2 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути
 • В1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути
 • B2 10 броя видео консултации по 45 минути
 • C1 10 броя видео консултации по 45 минути
 • C2 10 броя видео консултации по 45 минути

Немски език 

 • А1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути
 • А2 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути
 • В1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути
 • B2 10 броя видео консултации по 45 минути
 • C1 10 броя видео консултации по 45 минути
 • C2 10 броя видео консултации по 45 минути

Испански език

 • А1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути
 • А2 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути
 • В1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути
 • B2 10 броя видео консултации по 45 минути
 • C1 10 броя видео консултации по 45 минути
 • C2 10 броя видео консултации по 45 минути

Руски език

 • А1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути
 • А2 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути
 • В1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути
 • B2 10 броя видео консултации по 45 минути
 • C1 10 броя видео консултации по 45 минути
 • C2 10 броя видео консултации по 45 минути

Гръцки език

 • А1 10 броя видео консултации по 45 минути + 14 видео урока по 45 минути
 • А2 10 броя видео консултации по 45 минути + 22 видео урока по 45 минути
 • В1 10 броя видео консултации по 45 минути + 10 видео урока по 45 минути
 • B2 10 броя видео консултации по 45 минути
 • C1 10 броя видео консултации по 45 минути
 • C2 10 броя видео консултации по 45 минути

Френски език 

 • А1 10 броя видео консултации по 45 минути
 • А2 10 броя видео консултации по 45 минути
 • В1 10 броя видео консултации по 45 минути
 • B2 10 броя видео консултации по 45 минути
 • C1 10 броя видео консултации по 45 минути
 • C2 10 броя видео консултации по 45 минути

Италиански език

 • А1 10 броя видео консултации по 45 минути
 • А2 10 броя видео консултации по 45 минути
 • В1 10 броя видео консултации по 45 минути
 • B2 10 броя видео консултации по 45 минути
 • C1 10 броя видео консултации по 45 минути
 • C2 10 броя видео консултации по 45 минути

Турски език 

 • А1 10 броя видео консултации по 45 минути
 • А2 10 броя видео консултации по 45 минути
 • В1 10 броя видео консултации по 45 минути
 • B2 10 броя видео консултации по 45 минути
 • C1 10 броя видео консултации по 45 минути
 • C2 10 броя видео консултации по 45 минути

Китайски език

 • А1 10 броя видео консултации по 45 минути
 • А2 10 броя видео консултации по 45 минути
 • В1 10 броя видео консултации по 45 минути
 • B2 10 броя видео консултации по 45 минути
 • C1 10 броя видео консултации по 45 минути
 • C2 10 броя видео консултации по 45 минути

 

За въпроси: Любомир Ценов - GSM:0898 216 923