Рейтинг: 
Average: 4.6 (21 votes)

Център за Професионално Обучение ХАРМОНИЯ предлага САМО дистанционна езиково обучение.

Разгледате нашата платформа за дистанционно обучение ТУК

Английски език

 • А1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

 • А2 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

 • В1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

 • B2 10 броя видео консултации по 45 минути + 10 видео урока по 45 минути

 • C1 10 броя видео консултации по 45 минути + 10 видео урока по 45 минути

 • C2 10 броя видео консултации по 45 минути + 10 видео урока по 45 минути

Немски език 

 • А1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

 • А2 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

 • В1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

 • B2 10 броя видео консултации по 45 минути + 10 видео урока по 45 минути

 • C1 10 броя видео консултации по 45 минути + 10 видео урока по 45 минути

 • C2 10 броя видео консултации по 45 минути + 10 видео урока по 45 минути

Испански език

 • А1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

 • А2 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

 • В1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

 • B2 10 броя видео консултации по 45 минути + 10 видео урока по 45 минути

 • C1 10 броя видео консултации по 45 минути

 • C2 10 броя видео консултации по 45 минути

Руски език

 • А1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

 • А2 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

 • В1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

 • B2 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

 • C1 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

 • C2 10 броя видео консултации по 45 минути + 20 видео урока по 45 минути

Гръцки език

 • А1 10 броя видео консултации по 45 минути + 14 видео урока по 45 минути

 • А2 10 броя видео консултации по 45 минути + 22 видео урока по 45 минути

 • В1 10 броя видео консултации по 45 минути + 10 видео урока по 45 минути

 • B2 10 броя видео консултации по 45 минути

 • C1 10 броя видео консултации по 45 минути

 • C2 10 броя видео консултации по 45 минути

Френски език 

 • А1 10 броя видео консултации по 45 минути

 • А2 10 броя видео консултации по 45 минути

 • В1 10 броя видео консултации по 45 минути

 • B2 10 броя видео консултации по 45 минути

 • C1 10 броя видео консултации по 45 минути

 • C2 10 броя видео консултации по 45 минути

Италиански език

 • А1 10 броя видео консултации по 45 минути

 • А2 10 броя видео консултации по 45 минути

 • В1 10 броя видео консултации по 45 минути

 • B2 10 броя видео консултации по 45 минути

 • C1 10 броя видео консултации по 45 минути

 • C2 10 броя видео консултации по 45 минути

Турски език 

 • А1 10 броя видео консултации по 45 минути

 • А2 10 броя видео консултации по 45 минути

 • В1 10 броя видео консултации по 45 минути

 • B2 10 броя видео консултации по 45 минути

 • C1 10 броя видео консултации по 45 минути

 • C2 10 броя видео консултации по 45 минути

Китайски език

 • А1 10 броя видео консултации по 45 минути

 • А2 10 броя видео консултации по 45 минути

 • В1 10 броя видео консултации по 45 минути

 • B2 10 броя видео консултации по 45 минути

 • C1 10 броя видео консултации по 45 минути

 • C2 10 броя видео консултации по 45 минути

За въпроси:

Учебен отдел: 02/ 055 98 06

Офис мениджър: Силвия Захариева
Мтел: 0889 865 000
Виваком: 0878 475 455
Теленор: 0893 623 233