УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Маркетинг и реклама: Код:342
Професия: Сътрудник в маркетингови дейности: Код: 342020
Специалност: Маркетингови проучвания: Код: 3420201
Степен на професионална квалификация - Втора
Ниво по НКР: 3
Срок на обучение: до 1 година
Общ брой часове: 660

Рейтинг:
marketingovi prouchvaniq image
#
Дистанционно обучение: