УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Търговия на едро и дребно: Код:341
Професия: Търговски представител: Код: 341040
Специалност: Търговия на едро и дребно: Код: 3410401
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960

Рейтинг:
targoviq na drebno i edro Image
#
Дистанционно обучение: