3410201 - Продавач-консултант

OПИСАНИЕ

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Търговия на едро и дребно: Код:341
Професия: Продавач-консултант Код: 34102
Специалност: Продавач-консултант: Код: 3410201
Степен на професионална квалификация - Втора
Ниво по НКР: 3
Срок на обучение: до 1 година
Общ брой часове: 660

READ MORE
1 5 stars