Представяне на проект Divet - Joint Qualification Exports Specialist via Internet and Social Media

В гр. Атина, Гърция се проведе встъпителна среща по изпълнявания, с участието на Хармония 1 ООД, проект „DiVET”. Пет партьорски организации от три страни – България, Гърция и Турция, участват по проекта в рамките на програма „Еразъм +”.

Oткриваща среща на проект „DiVET” (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media) с участието от българска страна на „Хармония 1“ ООД

В гр. Атина, Гърция се проведе откриваща среща на проект „DiVET” (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media)  с участието от българска страна на „Хармония 1“ ООД и БТПП

Нов разширен прием на заявления за обучения с ваучери на заети лица

От понеделник, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Нови схеми по ОП РЧР ще подкрепят реформите в експертизата на работоспособността и деинституционализацията

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) одобри три нови процедури в подкрепа на реформите в трудовата експертиза и деинституционализацията на децата и възрастните, които Министерството на труда и социалната политика подготвя. 

Агенцията по заетостта публикува списък на класираните работодатели по схема „Обучения и заетост”

Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGО5М9ОP001-1.010 – „Обучения и заетост”

Само за ден Агенцията по заетостта изчерпа финансовия ресурс на първия етап по схема „Обучения и заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси“

Схемата е насочена към безработни граждани над 29 години и цели връщането им на пазара на труда.

Национално състезание за Бармани между обучените по професия „Сервитьор-барман“

Първото национално състезание за Бармани между обучените по професия „Сервитьор-барман“ в лицензираните центрове за професионално обучение ще се проведе на 23 април 2016 г.

Учителите взимат 10 заплати при пенсиониране

На година се пенсионират между 4000 и 6000 преподаватели

МОН с проект за оборудване с високи технологии на детски градини

Mинистерството на образованието е подготвило проект за оборудване на детските ясли и градини с високи технологии.

Задължават висшите чиновници да имат магистърска степен

До този момент нямаше подобно изискване

Страници

1 5 stars