Рейтинг: 
Average: 5 (21 votes)

 

ПРОМОЦИОНАЛНИ  ДИСТАНЦИОННИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

 

Изтегляне на документи за записване по професия ТУК

Вижте нашата платформа MOODLE за дистанционно обучение ТУК

Преди да пратите документите, моля проверете за начални дати и свободни места:

Любомир Ценов - GSM:0898 216 923

  • Обучаемото лице само избира по коя от двете цени  да се обучава
  • За лица, които работят  в тази сфера , в която ще им протече обучението се препоръчва Цена 1 /без видео консултации/
  • За лица, които не работят в тази сфера , в която ще протече обучението се препоръчва Цена 2 / с видео консултации/
  • Таксите  могат да се заплатят на две части /половината в началото на обучението, а другата половина в края на обучението.

 

 

СПЕЦИЛНОСТ

 

Начало

на обучение

 

 

 

ПРОФЕСИЯ

Цена-1

Цена-2

Танцьор

Български танци

Всеки месец

600

900

 

Модерен танц

Всеки месец

600

900

Фотограф

Фотография

Всеки месец

600

900

Полиграфист

Полиграфия

Всеки месец

600

900

Компютърен аниматор

Компютърна анимация

Всеки месец

270

400

Компютърен график

Компютърна графика

Всеки месец

600

900

Графичен дизайнер

Графичен дизайн

Всеки месец

270

400

Музикален оформител

Музикално оформление

Всеки месец

600

900

Дисководещ

Водещ на музикални артистични събития

Всеки месец

600

900

Дизайнер

Интериорен дизайн

Всеки месец

600

900

 

Моден дизайн

Всеки месец

600

900

 

Пространствен дизайн

Всеки месец

600

900

 

Промишлен дизайн

Всеки месец

600

900

 

Рекламна графика

Всеки месец

600

900

Бижутер

Бижутерия

Всеки месец

600

900

Дърворезбар

Дърворезбарство

Всеки месец

600

900

Библиотекар

Библиотекознание  

Всеки месец

600

900

Продавач - консултант

Продавач- консултант

Всеки месец

600

900

Брокер

Недвижими имоти

Всеки месец

600

900

Търговски Представител

Търговия на едро и дребно

Всеки месец

270

400

Сътрудник в маркетингови дейности

Маркетингови проучвания

Всеки месец

270

400

Финансист

Банково дело

Всеки месец

270

400

 

Застрахователно и осигурително дело

Всеки месец

270

400

Финансов отчетник

Финансова отчетност

Всеки месец

270

400

Данъчен и митнически посредник

Митническа и данъчна администрация

Всеки месец

600

900

 

Митническо и данъчно обслужване

Всеки месец

600

900

Оперативен счетоводител

Оперативно счетоводство

Всеки месец

270

400

Сътрудник в бизнес услуги

Бизнес услуги

Всеки месец

270

400

Сътрудник в малък и среден бизнес

Малък и среден бизнес

Всеки месец

270

400

Касиер

Касиер

Всеки месец

600

900

Калкулант

Калкулант

Всеки месец

600

900

Снабдител

Снабдител

Всеки месец

600

900

Икономист

Индустрия

Всеки месец

270

400

 

Търговия

Всеки месец

270

400

 

Земеделско стопанство

Всеки месец

600

900

 

Икономика и мениджмънт

Всеки месец

270

400

 

Горско стопанство

Всеки месец

600

900

Офис  мениджър

Бизнес администрация

Всеки месец

270

400

Офис – секретар

Административно обслужване

Всеки месец

270

400

Деловодител

Деловодство и архив

Всеки месец

600

900

Сътрудник по управление на индустриални отношения

Индустриални отношения

Всеки месец

270

400

Програмист

Програмно осигуряване

Всеки месец

270

400

Системен програмист

Системно програмиране

Всеки месец

270

400

Икономист-информатик

Икономическа информатика

Всеки месец

270

400

Оператор инф. осигуряване

Икономическо информационно осигуряване

Всеки месец

270

400

Оператор на компютър

Текстообработване

Всеки месец

600

900

Организатор  интернет приложения

Електронна търговия

Всеки месец

270

400

Машинен техник

Машини и съоръжения в металургията

Всеки месец

600

900

 

Машини и съоръжения за заваряване

Всеки месец

600

900

 

Технология на машиностроенето 

Всеки месец

600

900

Машинен оператор

Металорежещи машини

Всеки месец

600

900

 

Машини и съоръжения за заваряване

Всеки месец

600

900

Машинен монтьор

Машини и съоръжения в металургията 

Всеки месец

600

900

 

Металообработващи машини

Всеки месец

600

900

Техник -металург

Металургия на черните метали

Всеки месец

600

900

 

Металургия на цветните метали

Всеки месец

600

900

Оператор в металургията

Металургия на черните метали

Всеки месец

600

900

 

Металургия на цветните метали   

Всеки месец

600

900

Заварчик

Заваряване

Всеки месец

600

900

Стругар

Стругарство   

Всеки месец

600

900

Шлосер

Шлосерство

Всеки месец

600

900

Електротехник

Електрически машини и апарати

Всеки месец

600

900

 

Електроенергетика

Всеки месец

600

900

 

Електрообзавеждане на производството

Всеки месец

600

900

 

Електрически инсталации

Всеки месец

600

900

 

Електродомакинска техника

Всеки месец

600

900

Електромонтьор

Електрически машини и апарати

Всеки месец

600

900

 

Електрообзавеждане на производството

Всеки месец

600

900

 

Електрически инсталации

Всеки месец

600

900

 

Електродомакинска техника

Всеки месец

600

900

 

Електроенергетика

Всеки месец

600

900

Техник на енергийни съоръжения и инсталации

Топлоенергетика

Всеки месец

600

900

 

Хидроенергетика

Всеки месец

600

900

 

Възобновяеми енергийни източници

Всеки месец

600

900

Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

Топлоенергетика

Всеки месец

600

900

 

Хидроенергетика  

Всеки месец

600

900

 

Възобновяеми енергийни източници

Всеки месец

600

900

 

Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна 

Всеки месец

600

900

Оператор на парни и водогрейни съоръжения

Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения 

Всеки месец

600

900

Техник по комуникационни системи

Радио и телевизионна техника

Всеки месец

600

900

 

Телекомуникационни системи

Всеки месец

600

900

 

Радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи

Всеки месец

600

900

 

Кинотехника, аудио и видеосистеми

Всеки месец

600

900

 

Оптически комуникационни системи

Всеки месец

600

900

Монтьор по комуникационни системи

Радио и телевизионна техника 

Всеки месец

600

900

 

Телекомуникационни системи

Всеки месец

600

900

 

Радиолокация, радионавигация и хидроакустични системи

Всеки месец

600

900

 

Кинотехника, аудио и видеосистеми

Всеки месец

600

900

 

Оптически комуникационни системи

Всеки месец

600

900

Техник на компютърни системи

Компютърна техника и технологии

Всеки месец

600

900

 

Компютърни мрежи

Всеки месец

600

900

Монтьор на компютърни системи

Компютърна техника и технологии

Всеки месец

600

900

 

Компютърни мрежи

Всеки месец

600

900

Техник по автоматизация 

Автоматизация на непрекъснати производства   

Всеки месец

600

900

Монтьор по автоматизация

Автоматизирани системи

Всеки месец

600

900

Техник по транспортна техника

Автотранспортна техника

Всеки месец

600

900

 

Пътно - строителна техника

Всеки месец

600

900

 

Автомобилна мехатроника

Всеки месец

600

900

Монтьор на транспортна техника

Автотранспортна техника

Всеки месец

600

900

 

Пътностроителна техника 

Всеки месец

600

900

Техник по подемно - транспортна техника

Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

Всеки месец

600

900

 

Подемно - транспортна техника с електрозадвижване 

Всеки месец

600

900

Монтьор на подемно - транспортна техника

Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

Всеки месец

600

900

 

Подемно - транспортна техника с електрозадвижване

Всеки месец

600

900

Техник - технолог в  хранително - вкусовата промишленост

Производство на алкохолни и безалкохолни напитки 

Всеки месец

600

900

Оператор в хранително - вкусовата промишленост

Производство на алкохолни и безалкохолни напитки

Всеки месец

600

900

Хлебар – сладкар

Производство на хляб и хлебни изделия

Всеки месец

600

900

 

Производство на сладкарски изделия

Всеки месец

600

900

 

Декорация на сладкарски изделия

Всеки месец

600

900

Моделиер - технолог на облекло

Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил 

Всеки месец

600

900

Оператор в производството на облекло

Производство на облекло от текстил 

Всеки месец

600

900

Работник в производство на облекло

Производство на облекло

Всеки месец

600

900

Шивач

Шивачество

Всеки месец

600

900

Килимар

Ръчно изработване на килими 

Всеки месец

600

900

 

Ръчно изработване на гоблени, губери, козяци

Всеки месец

600

900

Плетач

Ръчно художествено плетиво

Всеки месец

600

900

 

Плетач на настолна плетачна машина

Всеки месец

600

900

Бродировач

Бродерия

Всеки месец

600

900

Техник - технолог в дървообработването

Мебелно производство

Всеки месец

600

900

 

Реставрация на стилни мебели и дограма  

Всеки месец

600

900

 

Тапицерство и декораторство

Всеки месец

600

900

 

Производство на врати и прозорци

Всеки месец

600

900

 

Дърворезни и амбалажни производства

Всеки месец

600

900

 

Производство на плочи и слоиста дървесина

Всеки месец

600

900

 

Производство на строителни изделия от дървесина

Всеки месец

600

900

Оператор в дървообработването

Производство на мебели

Всеки месец

600

900

 

Производство на врати и прозорци

Всеки месец

600

900

 

Производство на тапицирани изделия

Всеки месец

600

900

 

Моделчество и дървостругарство

Всеки месец

600

900

 

Дърворезно, амбалажно и паркетно производство

Всеки месец

600

900

 

Производство на дървесни плочи

Всеки месец

600

900

 

Производство на дървени детски играчки

Всеки месец

600

900

Работник в дървообработването

Производство на фасонирани материали 

Всеки месец

600

900

 

Производство на тапицирани изделия   

Всеки месец

600

900

 

Производство на бъчви 

Всеки месец

600

900

 

Производство на плетени изделия от дървесина   

Всеки месец

600

900

 

Производство на врати и прозорци  

Всеки месец

600

900

 

Производство на мебели

Всеки месец

600

900

Организатор в дървообработването и производството на мебели

Мебелно производство   

Всеки месец

600

900

 

Дървообработване

Всеки месец

600

900

Геодезист

Геодезия 

Всеки месец

600

900

Строителен техник

Строителство и архитектура 

Всеки месец

600

900

 

Водно строителство

Всеки месец

600

900

 

Транспортно строителство

Всеки месец

600

900

Строител

Кофражи

Всеки месец

600

900

 

Армировка и бетон

Всеки месец

600

900

 

Зидария

Всеки месец

600

900

 

Мазилки и шпакловки

Всеки месец

600

900

 

Вътрешни облицовки и настилки

Всеки месец

600

900

 

Външни облицовки и настилки

Всеки месец

600

900

 

Бояджийски работи

Всеки месец

600

900

 

Строително дърводелство

Всеки месец

600

900

 

Строително тенекеджийство

Всеки месец

600

900

 

Покриви

Всеки месец

600

900

Строител - монтажник

Стоманобетонни конструкции

Всеки месец

600

900

 

Метални конструкции

Всеки месец

600

900

 

Сухо строителство

Всеки месец

600

900

 

Дограма и стъклопоставяне

Всеки месец

600

900

 

Изолации в строителството

Всеки месец

600

900

Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи

Вътрешни ВиК мрежи

Всеки месец

600

900

 

Външни ВиК мрежи

Всеки месец

600

900

Пътен строител

Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях

Всеки месец

600

900

Помощник в строителството

Основни и довършителни работи   

Всеки месец

600

900

Помощник пътен строител

Пътища, магистрали и съоръжения  

Всеки месец

600

900

Техник- растениевъд

Полевъдство

Всеки месец

600

900

 

Зеленчукопроизводство

Всеки месец

600

900

 

Трайни насаждения

Всеки месец

600

900

 

Селекция и семепроизводство  

Всеки месец

600

900

 

Тютюнопроизводство

Всеки месец

600

900

 

Гъбопроизводство

Всеки месец

600

900

 

Растителна защита и агрохимия  

Всеки месец

600

900

Техник в лозаровинарството

Лозаровинарство

Всеки месец

600

900

Растениевъд

Полевъдство

Всеки месец

600

900

 

Зеленчукопроизводство

Всеки месец

600

900

 

Трайни насаждения

Всеки месец

600

900

 

Селекция и семепроизводство   

Всеки месец

600

900

 

Тютюнопроизводство

Всеки месец

600

900

 

Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури  

Всеки месец

600

900

 

Растителна защита

Всеки месец

600

900

Техник- животновъд

Говедовъдство

Всеки месец

600

900

 

Овцевъдство

Всеки месец

600

900

 

Свиневъдство

Всеки месец

600

900

 

Птицевъдство

Всеки месец

600

900

 

Зайцевъдство 

Всеки месец

600

900

 

Пчеларство и бубарство

Всеки месец

600

900

 

Коневъдство и конна езда  

Всеки месец

600

900

Животновъд

Говедовъдство

Всеки месец

600

900

 

Овцевъдство

Всеки месец

600

900

 

Свиневъдство

Всеки месец

600

900

 

Птицевъдство

Всеки месец

600

900

 

Зайцевъдство

Всеки месец

600

900

 

Пчеларство

Всеки месец

600

900

 

Коневъдство и конна езда 

Всеки месец

600

900

Фермер

Земеделец

Всеки месец

600

900

 

Производител на селскостопанска продукция

Всеки месец

600

900

Техник на селскостопанска техника

Механизация на селското стопанство 

Всеки месец

600

900

Монтьор на селскостопанска техника

Механизация на селското стопанство 

Всеки месец

600

900

Лозаровинар

Лозаровинарство 

Всеки месец

600

900

Агроеколог

Агроекология

Всеки месец

600

900

Техник - озеленител

Цветарство

Всеки месец

600

900

 

Парково строителство и озеленяване

Всеки месец

600

900

Озеленител

Цветарство

Всеки месец

600

900

 

Парково строителство и озеленяване

Всеки месец

600

900

Работник в озеленяването

Озеленяване и цветарство

Всеки месец

600

900

Техник- лесовъд

Горско и ловно стопанство

Всеки месец

600

900

 

Горско стопанство и дърводобив 

Всеки месец

600

900

Техник - механизатор

Механизация на горското стопанство

Всеки месец

600

900

Механизатор на горска техника

Механизация на горското стопанство

Всеки месец

600

900

Лесовъд

Горско стопанство

Всеки месец

600

900

Дивечовъд

Горско и ловно стопанство

Всеки месец

600

900

Техник - рибовъд

Рибовъдство   

Всеки месец

600

900

Техник по промишлен риболов и аквакултури

Промишлен риболов и аквакултури 

Всеки месец

600

900

Рибовъд

Рибовъдство

Всеки месец

600

900

Работник в рибовъдството

Рибовъдство  

Всеки месец

600

900

Ветеринарен техник

Ветеринарен техник

Всеки месец

1200

1500

Ветеринарен лаборант

Ветеринарен лаборант

Всеки месец

1200

1500

Здравен асистент

Здравни грижи

Всеки месец

600

900

Болногледач

Здравни грижи

Всеки месец

600

900

Асистент на лекар по дентална медицина

Асистент на лекар по дентална медицина

Всеки месец

1200

1500

Техник по очна оптика

Очна оптика

Всеки месец

1200

1500

Посредник на трудовата борса

Посредник на трудовата борса

Всеки месец

600

900

Сътрудник социални дейности

Социална работа с деца и семейства в риск

Всеки месец

600

900

 

Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хр.заболявания

Всеки месец

600

900

Помощник -възпитател

Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца

Всеки месец

600

900

Социален Асистент

Подпомагане на деца 

Всеки месец

600

900

 

Подпомагане на възрастни

Всеки месец

600

900

Приемен родител

Осигуряване на приемна грижа

Всеки месец

600

900

Хотелиер

Организация на хотелиерството

Всеки месец

600

900

 

Организация на дейностите в места за настаняване

Всеки месец

600

900

Администратор в хотелиерството

Организация на обслужването в хотелиерството

Всеки месец

600

900

Камериер

Хотелиерство

Всеки месец

600

900

Портиер- пиколо

Хотелиерство

Всеки месец

600

900

Ресторантьор

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Всеки месец

600

900

 

Кетеринг

Всеки месец

600

900

Готвач

Производство на кулинарни изделия и напитки

Всеки месец

600

900

Сервитьор – барман

Обслужване на заведения в общественото хранене  

Всеки месец

600

900

Работник в заведенията за хранене и развлечения

Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечение

Всеки месец

600

900

 

Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечение

Всеки месец

600

900

Организатор на туристическа агентска дейност

Организация на туризма и свободното време

Всеки месец

600

900

 

Селски туризъм

Всеки месец

600

900

Планински водач

Туризъм

Всеки месец

600

900

Екскурзовод

Екскурзоводско обслужване

Всеки месец

600

900

Аниматор в туризма

Туристическа анимация

Всеки месец

600

900

Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност

Спортно-туристическа дейност

Всеки месец

600

900

Организатор на спортни прояви и първенства

Организация на спортни прояви и първенства  

Всеки месец

600

900

Помощник- инструктор по фитнес

Фитнес

Всеки месец

600

900

Помощник- треньор

Спорт

Всеки месец

600

900

Фризьор

Фризьорство

Всеки месец

600

900

 

Организация и технология на Фризьорските услуги

Всеки месец

600

900

Козметик

Козметика

Всеки месец

600

900

 

Организация и технология на Козметичните услуги

Всеки месец

600

900

Маникюрист-педикюрист

Маникюр, педикюр и ноктопластика

Всеки месец

600

900

 

Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност  

Всеки месец

600

900

Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

Експлоатация на автомобилния транспорт

Всеки месец

600

900

Водач на МПС за обществен превоз

Вътрешни и международни превози на пътници 

Всеки месец

600

900

 

Вътрешни и международни превози на товари

Всеки месец

600

900

Куриер

Логистика на товари и услуги

Всеки месец

600

900

Охранител

Банкова охрана и инкасова дейност

Всеки месец

600

900

 

Лична охрана

Всеки месец

600

900

 

Физическа охрана на обекти

Всеки месец

600

900

Спасител при бедствия аварии и катастрофи

Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи

Всеки месец

600

900

 

Вие избирате начина  на обучението,  ние ви го подсигуряваме.

Теория дистанционно    Практика присъствено

По теория лицата се обучават през платформа за дистанционно обучение. В платформата се намират лекции по всички предмети от учебният план на дадената специалност и тестовете по тях. Обучаемите лица се подготвят по лекционният материал и когато се чувстват подготвени отварят теста за решаване.

По практика лицата се обучават в база за практическо обучение предоставена от тях и одобрена от нашият Център за професионално обучение. След като бъде одобрена базата се сключва договор за съвместна дейност с дадената организация и след приключване на обучението , организацията издава документ на лицето за положена практика/служебна бележка/.

Обучението приключва с държавен изпит по теория и практика.

Всички успешно завършили получават СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.

Не е нужно да се сформира група  /всеки месец има стартиращи обучения/

Изтегляне на документи за записване по професия ТУК

Вижте нашата платформа MOODLE за дистанционно обучение ТУК

Преди да пратите документите, моля проверете за начални дати и свободни места:

Любомир Ценов - GSM:0898 216 923


Теория  дистанционно          Практика  дистанционно

По теория лицата се обучават през платформа за дистанционно обучение .В платформата се намират лекции по всички предмети от учебният план на дадената специалност и тестовете по тях. Обучаемите лица се подготвят по лекционният материал и когато се чувстват подготвени отварят теста за решаване.

По практика лицата се обучават през платформа за дистанционно обучение . В платформата се намират лекции по всички предмети от учебният план на дадената специалност и тестовете по тях. Обучаемите лица се подготвят по лекционният материал и когато се чувстват подготвени отварят теста за решаване.

Обучението приключва с държавен изпит по теория и практика.

Всички успешно завършили получават СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.

Не е нужно да се сформира група /всеки месец има стартиращи обучения/

Изтегляне на документи за записване по професия ТУК

Вижте нашата платформа MOODLE за дистанционно обучение ТУК

Преди да пратите документите, моля проверете за начални дати и свободни места:

Любомир Ценов - GSM:0898 216 923