Рейтинг: 
Average: 5 (10 votes)

Линцезии за професии / специалности


Лиценз за езикови обучения: 

От януари 2010г. ЦПО към „Хармония“ 1 ООД има сключено споразумение с Агенция по заетостта за доставчик на обучение по всички разрешени  ключови компетентности.

 Чуждоезиково обучение

 • Английски език А1, А2, В1, B2, C1 , C2
 • Немски език А1, А2, В1, B2, C1 , C2
 • Френски език А1, А2, В1, B2, C1 , C2
 • Испански език А1, А2, В1, B2, C1 , C2
 • Гръцки език А1, А2, В1, B2, C1 , C2
 • Италиански език А1, А2, В1, B2, C1 , C2
 • Турски език А1, А2, В1, B2, C1 , C2
 • Руски език А1, А2, В1, B2, C1 , C2
 • Китайски език А1, А2, В1, B2, C1 , C2

Лиценз за ключови компетентности: 

От януари 2010г. ЦПО към „Хармония“ 1 ООД има сключено споразумение с Агенция по заетостта за доставчик на обучение по всички разрешени  ключови компетентности.

 • Компютърно обучениеWord, Excel, Power Point, Internet
 • Работа с Internet и MS Power Point. Защита на информацията
 • Работа с MS Word
 • Работа с MS Excel
 • Общуване и комуникация
 • Умения за работа в условия на стрес
 • Умения за работа в екип
 • Ефективно управление на времето
 • Управление на конфликти
 • Лидерски умения
 • Предприемачество
 • Мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда