Рейтинг: 
Average: 5 (5 votes)

Всеки успешно завършил езиково обучение получава сертификат удостоверяващ нивото му на  знания по даденият език.